MEERA WOOL STOLE

$230

我们的美利奴羊毛系列触感柔软,既舒适又时尚。混合的色彩和鲜明的对比使其独树一帜。白衬衫和牛仔裤是最完美的搭配。它们可轻便地折叠放在您的手提包中,既理想又是不错的礼物选择。

  • 100%美利奴羊毛 
  • 尺寸:75cm x 200cm
  • 颜色:杂色
  • 保养:干洗
  XS 小号 中号 大号 加大码
英国
8 10 12 14 16
美国
4 6 8 10 12
中国
160 / 84A 165 / 88A 170 / 92A 175 / 96A 180 / 100A

意大利 

40 42 44 46 48
法国
36 38 40 42 44
格鲁吉亚 34 36 38 40 42
德国 34 36 38 40 42
澳大利亚 8 10 12 14 16
俄罗斯 42 44 46 48 50
日本 9 11 13 15 17