CHANDRA STOLE

$2,285
标题:
数量:

这个柔和的蓝色调让人想起焦特布尔,同时也被称为“蓝色城市”。它具有细小的白色边框, 以及主流色系的红色和紫色绣出Gara(加拉)流行的娇嫩花卉图案。

  • 100%羊绒
  • 手工绣花
  • 尺寸200cm x 70cm
  • 保养:干洗
  XS 小号 中号 大号 加大码
英国
8 10 12 14 16
美国
4 6 8 10 12
中国
160 / 84A 165 / 88A 170 / 92A 175 / 96A 180 / 100A

意大利 

40 42 44 46 48
法国
36 38 40 42 44
格鲁吉亚 34 36 38 40 42
德国 34 36 38 40 42
澳大利亚 8 10 12 14 16
俄罗斯 42 44 46 48 50
日本 9 11 13 15 17