SARIKA STOLE

$1,450

千万不要瞥一眼便低估了这件美丽的作品,直到您仔细检查后才会看到其精细的刺绣。它具有讨人喜欢的色调,并以主流色系红色和紫色作重点绣作。

  • 100%羊绒
  • 手绣
  • 尺寸:190cm x 83cm
  • 保养:干洗
  XS 小号 中号 大号 加大码
英国
8 10 12 14 16
美国
4 6 8 10 12
中国
160 / 84A 165 / 88A 170 / 92A 175 / 96A 180 / 100A

意大利 

40 42 44 46 48
法国
36 38 40 42 44
格鲁吉亚 34 36 38 40 42
德国 34 36 38 40 42
澳大利亚 8 10 12 14 16
俄罗斯 42 44 46 48 50
日本 9 11 13 15 17